Som en del av TMR:s strävan efter att en förpackning ska kunna bli en ny förpackning vid återvinning, är TMR glada att tillkännage ett nytt samarbete med Fortum i Finland. Som producentansvarsorganisation arbetar TMR ständigt med att hitta och samarbeta med ledande branschaktörer för att förbättra återvinningen.

För att öka återvinningen av plastförpackningar krävs även förbättrad eftersortering. I detta avseende har Fortum blivit en nyckelpartner i TMR:s ansträngningar att utöka deras nätverk av sorteringsleverantörer, med fokus på att bland annat effektivt sortera ut LDPE-förpackningar. Dessa kommer sedan att skickas vidare till TMR:s återvinningsleverantör, Omni Polymers, vilket gör det möjligt att erbjuda förpackningsindustrin, och framför allt TMR:s producentkunder, högkvalitativ återvunnen plastråvara för deras framtida förpackningar. 

Samarbetet innebär en dubbelförbättring genom att insamlade plastförpackningar får både kortare transportavstånd och högre återvinningsgrad. Under våren har TMR framgångsrikt testat leveranser av förpackningar till Fortum. Under hösten planerar TMR att genomföra en upphandling av sorteringstjänster inför 2025.

 

 

         –  Vårt mål är enkelt, en förpackning blir en ny förpackning, säger Jan Troell, VD på TMR.

 

 

Du kan läsa mer om samarbetet i en intervju med Josef Tapper, VD på Omni Polymers. Följ länken här!