Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

6 steg för att uppnå den

Idén om den cirkulära ekonomin är idag viktigare än någonsin. Medvetenheten har ökat, vilket har genererat stora attitydförändringar hos konsumenter och allmänheten. Företag tänker också i allt högre utsträckning att redan från start designa sina produkter och förpackningar, med hänsyn till att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas eller ännu hellre kunna återanvändas. Det här är en utveckling vi välkomnar, eftersom att vi sedan start arbetar mot visionen – mot en cirkulär framtid.

6 Steg för att uppnå den cirkulära ekonomin

1. Framtagning:

Företag distribuerar förpackade varor på den svenska marknaden. TMR bistår kunden med Design för återvinning så att loopen kan slutas.

2. Förbrukning:

Konsumenten förbrukar varan och lämnar sedan in förpackningen till återvinning. TMR ska inspirera och motivera alla att lämna så mycket förpackningar till insamling som det bara går.

3. Insamling:

Vi ansvarar för att samla in förpackningar av papper, metall och plast som lämnas till återvinning. TMR har ett rikstäckande lättillgängligt insamlingssystem och består av flera olika insamlingsmetoder där de lokala förutsättningarna styr val av strategi. 

4. Hantering:

Vi sorterar och behandlar alla insamlade förpackningar vi samlat in runt om i landet.

5. Omvandling:

Genom befintlig teknik och genom nya smarta processer ser vi till att så mycket som möjligt kan bli ny råvara.

6. Återanvändning:

Återanvändning av råmaterialet till nya förpackningar är vår vision, vi har kommit långt. Att sluta loopen är en jätteutmaning för många förpackningar- men det ska gå, vi ger oss aldrig.  Vi arbetar oförtröttligt med att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas till nya produkter.