Vi jobbar mot ett hållbart liv efter detta

Godkänd PRO för ditt företag

Genom konkurrenskraftiga priser, personlig rådgivning och smarta innovationer tar vi hand om allt som rör ditt företags producentansvar – och tillsammans bidrar vi till ett mer hållbart samhälle.

Personlig kontakt

Fri rådgivning


Skräddarsydd förpackningsstrategi

Konkurrenskraftiga priser

Innovation för lägre klimatavtryck

Så här arbetar vi med insamling & återvinning av förpackningar

Sedan 2005 har vi ansvarat för att våra kunder fullföljer allt som gäller deras producentansvar. Det innebär att vi varje dag arbetar för att samla in och återvinna så många förpackningar som möjligt i Sverige.

Vad är insamlingsgrad, materialåtervinning och vad händer med det som TMR samlar in?

Läs mer om hur vi på TMR arbetar.

Det här är TMR

I dagsläget är det få företag som kan uppfylla lagen om producentansvaret på egen hand. Vårt erbjudande som producentansvarsorganisation (PRO) är därför enkelt – det enda ni behöver göra är att ansluta er till oss, sedan sköter vi resten.

Vad innebär producentansvar av förpackningar för företag?

Alla företag som producerar produkter med förpackningar måste ta ansvar för deras miljöpåverkan under hela produktlivscykeln, från produktion till avfallshantering. Detta innebär att företaget säkerställer att deras produkter hanteras på ett miljövänligt sätt och finansiera insamling och återvinning av deras produkter. Detta kallas för producentansvar.

Vi sköter allt som rör ert producentansvar för förpackningar

Vi är den självklara partnern till våra kunder och hjälper dem med alla frågor som rör deras producentansvar, inklusive administration, rapportering och utveckling av mer lättåtervunna förpackningar.

TMR är din partner, inte leverantör

I takt med att lagar, regler, konsumenter och den allmänna opinionen ställer allt högre krav på att företag gör hållbara val behöver ni mer än bara en leverantör: ni behöver en partner. Genom oss får ni viktig kunskap om innovation, smart design och nya förpackningsmaterial. Kunskap som inte bara bidrar till en cirkulär ekonomi, utan också gör er mer attraktiva på marknaden och möjliggör ökad lönsamhet.

Hållbarhet genom innovativa lösningar

För att kunna skapa ett mer hållbart samhälle måste vi alltid våga utmana det förväntade. En viktig del i vårt arbete är att leta nya innovativa sätt att ge återvunnet material nytt liv. Vi har därför byggt produktionslinje i Ängelholm under namnet Omni Polymers. Med den nyaste tekniken kan vi nu återvinna komplexa flexibla plastförpackningar, som tidigare eldats upp. Hushållens källsorterade plastförpackningar omvandlas till högkvalitativt granulat. En satsning för framtiden.

TMR-insamlingssystem

TMR har ett rikstäckande lättillgängligt insamlingssystem som underlättar för Svenska hushåll att källsortera sina förpackningar. Vårt insamlingssystem består av flera olika insamlingsmetoder där de lokala förutsättningarna styr val av strategi. Genom insamling i egen regi samt långtgående samarbeten med kommuner och entreprenörer bidrar vi på TMR till att nå de Svenska målen för återvinning och en cirkulär framtid

Få koll på producentansvaret

Vad innebär producentansvaret och för vem gäller det? Svaret är att alla företag i Sverige som säljer varor som är förpackade på något sätt, omfattas av producentansvaret. Det kan vara snårigt och svårt att förstå vad lagen och reglerna säger om detta. Här kan du läsa mer om producentansvaret och vad det är som gäller. Vi reder ut begreppen och berättar om hur vi arbetar innovativt för att era förpackningar ska bli en del av den cirkulära återvinningen.

Anslut dig till TMR

Genom att ha en hög återvinningsgrad på förpackningar, erbjuda unik kompetens inom förpackningsdesign, satsa på innovativ teknik för mer materialåtervinning samt hålla konkurrenskraftiga priser är vårt erbjudande – bäst på marknaden.

Vanliga frågor om insamling

Undrar du hur insamling, hantering och återvinning av era förpackningar går till? Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna från våra kunder.

Hur arbetar ni för att samla in förpackningar?

Vi finns över hela landet med insamling för hushåll och verksamheter. Just nu är vi dock inne i det största teknikskiftet av insamlingsmetoder som genomförts i Sverige sedan källsortering av förpackningar infördes. De gamla återvinningsstationerna som dominerat som insamlingsmetod sedan 1995 ersätts och istället införs hämtning hemma för alla. Se mer om hur man källsorterar och om insamling på www.sopor.nu

Vi på TMR erbjuder mottagning eller hämtning av förpackningar även för företag och verksamheter. Om du driver företag och behöver en lösning för insamling av förpackningar, ring oss på +46 (0)8 68 44 77 60 eller skicka ett mejl till info@tmr.se så kontaktar vi dig.

Hur går det till när företag och verksamheter vill lämna förpackningar?

Vi på TMR erbjuder mottagning eller hämtning av förpackningar även för företag och verksamheter. Om du driver företag och behöver en lösning för insamling av förpackningar, ring oss på +46 (0)8 68 44 77 60 eller skicka ett mejl till info@tmr.se så kontaktar vi dig.

Hur går det till när ni sorterar förpackningar?

Sorteringen av förpackningar, i Sverige, är nästan helt automatiserat men skiljer sig mycket mellan olika förpackningstyper. Till exempel använder man ljus-scanners och tryckluft för att separera olika plasttyper medan robotar håller på att ta över sortering av papper.

Går alla insamlade förpackningar verkligen att återvinna?

Nej, i dagsläget går det tyvärr inte. Det material som idag är den störta utmaningen att hantera är plastförpackningar. Men genom att tänka smart går det att hitta lösningar. Vi arbetar därför intensivt med något vi kallar Design för återvinning. Det är ett koncept som syftar till att hjälpa våra kunder att utforma sina förpackningar på ett sätt som är mer kompatibelt med traditionell sorteringsteknik så att de faktiskt går att återvinna. Vi kan hjälpa er att ta fram en sammantagen strategi för all förpackningsdesign men även komma med rekommendationer gällande materialval för enskilda förpackningar.

Vi arbetar parallellt med att utveckla metoder för att se till att vi kan återvinna mer av de förpackningar som idag inte går att återvinna men som ändå behövs för att skydda varor. Det inte alla vet är att minst 90% av en varas klimatpåverkan härrör från framställningen och endast 10% från förpackningen. Förpackningar gör därmed ett jättejobb för miljön när den skyddar våra varor. Nu ska vi bara se till att de kan återvinnas också.

Hur ser ni till att förpackningarna samlas in på rätt sätt?

Vi har sedan länge fokuserat på samarbeten med kommuner som velat samordna sig för att skapa ett så effektivt insamlingssystem som möjligt. Genom hushållsinsamling och källsortering i hemmet får vi in betydligt fler förpackningar än via återvinningsstationer. Dessa samarbeten har gett oss tillgång till de mest effektiva systemen i Sverige. Dessutom pågår också ett kontinuerligt utvecklingsarbete med alternativa drivmedel, som till exempel elektrifiering. En väldigt viktig del är också effektiviseringen av transport, genom avancerad ruttplanering. Detta har vår samarbetspartner NSR framgångsrikt genomfört i nordvästra Skåne. Något som vi är väldigt glada över att få vara en del av.