Innovation är vägen till ett hållbart samhälle

Innovation är vägen till ett hållbart samhälle

Därför utvecklar vi ny teknik för materialåtervinning.

Innovation och nya idéer för att hantera materialåtervinning

För att kunna skapa ett mer hållbart samhälle måste vi alltid våga utmana det förväntade. En viktig del i vårt arbete är att leta nya innovativa sätt att ge återvunnet material nytt liv. Det handlar om att driva vår bransch framåt genom utvecklingen av ny teknik för materialåtervinning. Men också i vårt förhållningssätt till våra kunder. Vi är er partner och med vår kompetens kan vi hjälpa er att utveckla och förbättra konstruktionen på era förpackningar vilket både sänker ert klimatavtryck och gör förpackningarna lättare att återvinna. Och på så sätt bidrar vi alla till ett hållbart samhälle över tid.

Utveckling av ny teknik för materialåtervinning och ett hållbart samhälle

Teknikutvecklingen vad gäller återvinning handlar om att öka andelen insamlade förpackningar som kan återvinnas och få nytt liv. Inom några år kommer vi i Sverige också få ett av världens modernaste och mest effektiva insamlingssystem – men vad är nyttan om vi inte samtidigt utvecklar ny teknik för materialåtervinning?

De senaste åren har fokus i vår bransch legat på plast som en miljöbov, plast gör dock ett viktigt jobb bl.a. genom att skydda våra livsmedel. En av utmaningarna är att vi med dagens teknik endast kan återvinna en mindre del av de plastförpackningar som samlas in. För att kunna nå ett mer hållbart samhälle måste vi därför hitta nya sätt att bidra till den cirkulära ekonomin. För oss på TMR innebär det att vi arbetar med målet att 100% av alla insamlade plastförpackningar ska kunna användas som råvara till nya produkter eller förpackningar. Om marknaden inte erbjuder tillräckligt bra lösningar, då får vi helt enkelt se till att utveckla dem själva.

Nya krafttag för materialåtervinningen i Sverige

Vi bygger en produktionslinje i Ängelholm under namnet Omni Polymers. Stöd från Naturvårdsverkets “Klimatklivet” och ett sponsoravtal från Nestlé har i hög grad bidragit till att den nya anläggningen blir verklighet. Den nya produktionslinjen är nu på god väg och vi räknar med uppstart oktober 2022.

Med den nyaste tekniken kommer Omni Polymers kunna återvinna komplexa flexibla plastförpackningar, som idag eldas upp. Hushållens källsorterade plastförpackningar kommer där omvandlas till högkvalitativt granulat.

Den första produkten från Omni Polymers blir en polyolefinblandning av flera polymerer från plastförpackningar. Vi har döpt produkten till OmniPO. Det finns redan ett stort intresse för att använda OmniPO och att ersätta jungfruliga plaster i nya plastprodukter. I samband med utvecklingen av vår produktionslinje har vi kontinuerligt tagit fram råmaterialprover som vi låtit oberoende institut och potentiella kunder testa med goda resultat. Därför vet vi att vår produkt OmniPO utöver att vara kostnadseffektiv kommer att göra klimatnytta från dag ett och radikalt minska utsläppen av koldioxid och därmed vårt lands klimatpåverkan. Materialåtervinning har en viktig roll när det kommer till att spara råvaror och energi och skapa ett hållbart samhälle.