Insamling av förpackningar

Källsortering ökar möjligheten till att fler förpackningar får ett nytt liv.

 

Fastighetsnära insamling (FNI)

FNI betyder att både boende i lägenheter och småhusägare – sorterar och lämnar sina förpackningar i direkt anslutning till sin bostad. För lägenheter ordnas det oftast i soprum eller miljöhus. För småhusägare genom flerfackskärl eller olikfärgade påsar i ett kärl vid fastigheten.

TMR är Sveriges största samarbetspartner för landets kommuner avseende FNI. Vi tar emot och låter återvinna allt förpackningsmaterial som kommunerna samlar in genom FNI-tjänster.

Vi samarbetar också med ett stort antal entreprenörer som samlar in från flerfamiljshus. Vi växer väldigt fort och vill gärna bli fler. Välkommen att kontakta oss för att bli en del av vårt gemensamma nätverk.

Till dig som entreprenör/kommun har vi följande erbjudande:

Ersättning är viktbaserad.

Ersättning plastförpackningar 525kr/ton

Ersättning pappersförpackningar 450kr/ton

Ersättning metallförpackningar 1 450kr/ton

Ersättning för returpapper 800kr/ton

Kontakta oss gärna för offert.

Pick-Up Service

Det är en tjänst för privatpersoner som i dagsläget saknar möjlighet att sortera sina förpackningar hushållsnära. Ett startkit skickas hem till ny ansluten kund och innehåller tre källsorteringskassar (för metall-, papp- och plastförpackningar) samt insatspåsar och en sorteringsguide. När källsorteringskassarna är fulla kan kunden höra av sig till oss och vi hämtar upp insatspåsarna genom att utnyttja ledig transportkapacitet som uppstår i kölvattnet av den ökande e-handeln. Tjänsten är kostnadsfri, utan bindningstid och erbjuds rikstäckande både i storstad och på landsbygden. Läs gärna mer om tjänsten här.

Mobil ÅVS

Detta är ett väldigt flexibelt insamlingssystem som används i flera olika sammanhang. Exempelvis kan dessa lätta lastbilar stödköra upphämtningar till Pick-Up Service samt till TMR-returen. Mobila ÅVS är även tillgängliga vid diverse evenemang där vi efterfrågas i landet, som bland annat på matfestivaler, övriga festivaler, konserter, idrottsevenemang och marknader. Dessa kan också komplettera kommunens mobila ÅVC och samla in hushållsförpackningar från privatpersoner vid allmän plats.

TMR-returen

Det finns ett behov av kontrollerade insamlingsplatser för hushållsförpackningar för allmänheten där bostadsnära insamling inte är utbyggd eller av olika anledningar inte är möjlig. TMR-returen är skräddarsydd med placering på avgränsade platser såsom idrottsplatser, fritidshusområden, fritidsbåtshamnar, campingar, lanthandel, ridklubbar, bygdegårdar och gemensamhetsanläggningar. Exempelvis kan en TMR-retur som är belägen i nära anslutning till en idrottsplats ha den lokala fotbollsföreningen som dedikerad anläggningsägare.

TMR-returen dimensioneras efter behov och utrymme. Den kan bestå av alltifrån stora containrar till nättare inklädda kärlskåp. Ordning och avrop för tömning sköts av anläggningsägaren mot ersättning. TMR-returen är bara till för hushållen. Vi vill främja det lokala och samtidigt hitta en ömsesidig insats för ett mer hållbart samhälle.

I september kommer vi tillsammans med Dala Vatten och Avfall att introducera TMR-returen. Ett flertal insamlingsplatser samordnade med kommunens insamling av mat och restavfall kommer till en början vara utplacerade i Leksands kommun för att utökas till övriga kommuner som ingår i Dala Vatten och Avfall AB.

ÅVC

Mottagning av förpackningar via ÅVC som är kommunens bemannade insamlingsplatser för avfall. Här har TMR flera olika insamlingslösningar i egen regi eller samordnat med kommunen.

ÅVS

Stationer för insamling av förpackningar från hushåll av traditionell typ. Metoden kommer dock att avvecklas när de nya reglerna om insamling införs.