Insamling av förpackningar

Insamling av förpackningar

Källsortering ökar möjligheten till att fler förpackningar får ett nytt liv.

Vad är fastighetsnära insamling? (FNI)

Du som producerar förpackade varor i Sverige omfattas av producentansvar. I processen för att din förpackning ska nå slutmålet och återvinnas, spelar FNI en stor roll. Fastighetsnära insamling eller FNI som det också kallas, betyder att både boende i lägenheter och småhusägare – sorterar och lämnar sina förpackningar i direkt anslutning till sin bostad. För lägenheter ordnas det oftast i soprum eller miljöhus. För småhusägare genom flerfackskärl eller olikfärgade påsar i ett kärl vid fastigheten. Därefter sker sophämtning via en avfallsentreprenör som kommer och samlar in förpackningarna som sedan förs vidare för återvinning.

TMR är Sveriges största samarbetspartner för landets kommuner avseende fastighetsnära insamling. Vi tar emot och låter återvinna allt förpackningsmaterial som kommunerna samlar in genom FNI-tjänster.

Pick-Up Service

Det är en tjänst för privatpersoner som i dagsläget saknar möjlighet att sortera sina förpackningar hushållsnära. Ett startkit skickas hem till ny ansluten kund och innehåller tre källsorteringskassar (för metall-, papper- och plastförpackningar) samt insatspåsar och en sorteringsguide. När källsorteringskassarna är fulla kan kunden höra av sig till oss och vi hämtar upp insatspåsarna genom att utnyttja ledig transportkapacitet som uppstår i kölvattnet av den ökande e-handeln. Tjänsten är kostnadsfri, utan bindningstid och erbjuds rikstäckande både i storstad och på landsbygden.

Läs gärna mer om tjänsten här.

TMR-Returen

TMR-Returen är skräddarsydd med placering på avgränsade platser såsom idrottsplatser, fritidshusområden, fritidsbåtshamnar, campingar, lanthandel, ridklubbar, bygdegårdar och gemensamhetsanläggningar. TMR-Returen bygger på ett lokalt värdskap för att det alltid ska vara rent och trevligt att källsortera. 

TMR-Returen dimensioneras efter behov och utrymme. Den kan bestå av alltifrån stora containrar till nättare inklädda kärlskåp. Skötsel och beställning av tömning sköts av vår lokala värd mot ersättning. TMR-Returen är till för privatpersoner där man också kan lämna stora förpackningar. Vi vill främja det lokala och samtidigt hitta en ömsesidig insats för ett mer hållbart samhälle.

Mobila TMR-Returen

Detta är en väldigt flexibel insamlingslösning som används i flera olika sammanhang. Exempelvis kan dessa lätta lastbilar stödköra upphämtningar till Pick-Up Service samt till TMR-Returen.

Mobila TMR-Returen är även tillgängliga vid diverse evenemang där vi efterfrågas i landet, som bland annat på matfestivaler, övriga festivaler, konserter, idrottsevenemang och marknader. Dessa kan också komplettera kommunens mobila ÅVC och samla in hushållsförpackningar från privatpersoner vid allmän plats. Den mobila TMR-Returen har runt om i landet också schemalagda turer som insamlingsplatser.

ÅVC

Mottagning av förpackningar via ÅVC som är kommunens bemannade insamlingsplatser för avfall. Här har TMR flera olika insamlingslösningar i egen regi eller samordnat med kommunen.

ÅVS

Stationer för insamling av förpackningar från hushåll av traditionell typ. Metoden kommer dock att avvecklas när de nya reglerna om insamling införs.