Välkommen till TMR Production

Välkommen till
Omni Polymers

Vi omvandlar återvunna flexibla plastförpackningar till ny plastråvara. 

Omni Polymers

I Ängelholm producerar nu Omni Polymers en högkvalitativ råvara i form av ett homogent polyolefingranulat tillverkat av flexibla plastförpackningar från svenska hushåll. Vi utmanar användningen av jungfrulig plast i nya produkter. CO2-utsläppen är betydligt lägre och miljövinsterna är stora.

Fabriken

Vi har designat och konstruerat produktionslinjen specifikt för uttjänta flexibla plastförpackningar som tidigare varit svåra att återvinna. Varje produktionssteg består av innovativa lösningar baserade på beprövad teknik. Förenklat består produktionslinjen av följande fyra processsteg: storleksreduktion, tvätt och torkning, densitetsseparation och slutligen extrudering. Reningsvattnet cirkuleras i ett eget slutet återvinningssystem för maximal resurseffektivitet och minimal miljöpåverkan.

Positiv miljöpåverkan

Anläggningens största miljövinst är att ta fram en produkt som avsevärt sänker koldioxidutsläppen och kan ersätta tillverkarnas behov av att använda ny plast. Luftutsläpp från extrudering av granulat är försumbara. Vattnet som används för tvätt cirkulerar i sitt eget slutna reningssystem. Material som inte kan återvinnas skickas till lokala, miljöcertifierade anläggningar. Den svenska elmixen med sin höga andel förnybar vattenkraft är ett bättre alternativ jämfört med den europeiska elmixen. Därför är det miljövänligt att bedriva denna typ av tillverkning i Sverige. Vi har som mål att endast köpa grön el, vilket ytterligare kommer att minska tillverkningens miljöavtryck.

Läs mer på Omni Polymers hemsida:

www.omnipolymers.com

Kontakt

Janis Abols Sales & Product Manager
+371 29635768
Magnus Sandström Production Manager
+46 (0)70 307 31 23