Välkommen till TMR Production

Välkommen till
TMR Production

Vi erbjuder sorterings- och balningstjänster i Skåne med omnejd.

TMR Production

Genom TMR Production driver vi en anläggning i Helsingborg som sköter sortering och balning av tidningar, plastförpackningar samt olika papperskvalitéer inför vidare transport till materialåtervinning. Vi har även sortering av metallförpackningar i egen regi.

Anläggningen

Sedan 2016 driver vi dotterbolaget TMR Production där vi erbjuder sorterings- och balningstjänster i Skåne med omnejd. Genom vår anläggning har vi möjligheten att skräddarsy en lösning som passar dig. Vi kan köpa allt ditt material löslastat, bala det och därefter transportera det till materialåtervinning eller så legobalar vi ditt material och du sköter avsättningen själv.

HVO100

På TMR Production kör vi våra anläggningsmaskiner på Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO) som är fritt från PFAD, fritt från palmolja, består av 100% förnybara råvaror, minskar utsläpp av växthusgaser med upp till 90% jämfört med fossila drivmedel.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer om TMR Production!

Kontakt

Lars Heidenberg Platschef
+46 (0)73 841 46 62
Pernilla Bergkvist Administratör
+46 (0)73 231 18 15
Caroline Laursen Administratör
+46 (0)76 492 97 96
Daniel Bengtsson Arbetsledare
070-830 27 59
Oskar Raushed Maskinförare/Andreman
+46 (0) 70 797 79 05
Anna Thell Transportkoordinator
+46 (0)79 585 64 80
Bo-Anders Blennow Maskinförare
Michael Gideback Maskinförare
Chantana Klinkaow Sortering