Välkommen till TMR Production

Välkommen till
TMR Production

Vi erbjuder sorterings- och balningstjänster i Skåne med omnejd.

TMR Production

Genom TMR Production driver vi en anläggning i Helsingborg som sköter sortering och balning av tidningar, plastförpackningar samt olika papperskvalitéer inför vidare transport till materialåtervinning.

TMR Production

Sedan 2016 driver vi dotterbolaget TMR Production där vi erbjuder sorterings- och balningstjänster i Skåne med omnejd. Genom vår anläggning har vi möjligheten att skräddarsy en lösning som passar dig. Vi kan köpa allt ditt material löslastat, bala det och därefter transportera det till materialåtervinning eller så legobalar vi ditt material och du sköter avsättningen själv.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer!

Kontakt

Carl Lundqvist COB / TMR Production AB
+46 (0)70 975 51 91
Pernilla Bergkvist Administratör
+46 (0)73 231 18 15
Caroline Laursen Administratör
+46 (0)76 492 97 96
Anna Thell Transportkoordinator
+46 (0)79 585 64 80
Bo Anders Blennow Maskinförare
+46 (0)76 492 92 77
Michael Gideback Maskinförare
Oskar Raushed Maskinförare/Andreman
+46 (0) 70 797 79 05