Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Insamling- och materialåtervinningsresultat från Sveriges hushåll för 2021

Sedan 2005 har TMR ansvarat för att våra kunder fullföljer det som ingår i deras producentansvar.
Varje dag arbetar vi för att samla in och återvinna så många förpackningar som möjligt i Sverige.

TMR:s insamlingsgrad hushållsförpackningar 2021

Papperförpackningar 116 %
Plastförpackningar 66 %
Metallförpackningar 62 %

Kommentar insamlingsgrad

“Vår utveckling avseende insamling från hushåll är fortsatt stark 2021. Volymökningar skedde över hela linjen från Pick-Up Service, TMR-Returen, fyrfacksinsamling från villahushåll till traditionell fastighetsinsamling från flerfamiljshus. På kommunsidan avvaktade många kommuner med beslut om nya samarbeten kring insamling av förpackningar på grund av de kommande regeländringarna som väntas beslutas mot slutet av sommaren i år. Potentialen för stora volymökningar när ”proppen” väl går ur i denna del är stor. Vi ser framtiden an med tillförsikt och är väl förberedda. Vi har aldrig haft ett starkare team på insamlingssidan än nu.”

– Peter Mellgren, delägare TMR AB

Vad är insamlingsgrad?

Insamlingsgrad är ett mått på vår egen prestation i insamlingsledet, beräknat genom mängden hushållsförpackningar som våra producentkunder sätter på marknaden– jämfört med insamlad volym från hushåll före sortering.

TMR:s materialåtervinningsgrad hushållsförpackningar 2021

Pappersförpackningar 99 %
Plastförpackningar 22 %
Metallförpackningar 61 %

Kommentar återvinningen av plast:

“När det gäller återvinningsgraden för plastförpackningar om 22 % är det naturligtvis inget vi nöjer oss med, långt därifrån. Vi är väldigt glada över att vi nu kan ta vår återvinningsanläggning i Ängelholm i drift där vi ska återvinna det som idag huvudsakligen går till energiutvinning. Anläggningen kommer att göra skillnad. Vi kan även tillägga att Stena Recycling köpt TMRs samarbetspartner för sortering av hushållens plastförpackningar Swerec. Som kund kan vi bara konstatera att en bättre ägare för Swerec än Stena Recycling med sin breda kompetens kring återvinning är svår att finna. Att Stena därtill redan aviserat att man nu har för avsikt att investera substantiella belopp i anläggningen är något vi ser mycket positivt på och som vi räknar med ytterligare kommer förbättra resultaten framgent.”

– Peter Mellgren, delägare TMR AB

Vad är materialåtervinningsgrad?

Materialåtervinningsgrad är det officiella målet i förordningen. Det beräknas nationellt genom antalet förpackningar som Sveriges producenter sätter på marknaden jämfört mängden insamlade förpackningar som blivit nya produkter. Materialåtervinningsgraden är också det europeiska måttet för medlemsstaternas måluppfyllnad i fråga om återvinning av förpackningar. För vår del sammanställer vi mängden av oss insamlade förpackningar som blivit nya produkter och redovisar till Naturvårdsverket årsvis i efterskott. Myndigheten beräknar därefter de nationella resultaten.

Vad händer med det TMR samlar in?

Alla plastförpackningar vi samlar in från de svenska hushållen går till automatiserad sortering i Sverige. De plaster som inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning i Sverige.

Alla pappersförpackningar vi samlar in från de svenska hushållen materialåtervinns vid pappersbruk i Sverige och Norra Europa.

Alla metallförpackningar går för sortering i Norden.