Gemensamt skyltsystem för förpackningar i Norden

Gemensamt skyltsystem för förpackningar i Norden

Målet är att öka andel avfall som sorteras rätt.

TMR välkomnar nytt gemensamt skyltsystem

Sedan i somras finns nu ett nytt gemensamt skyltsystem för att underlätta sortering av förpackningar, och annat avfall. Systemet, som lanserades den 1:a juli har tagits fram av kommunernas gemensamma organisation för avfallsfrågor – Avfall Sverige – och deras motsvarigheter i de nordiska länderna. Vi på TMR har tillsammans med andra intressenter deltagit i arbetet via en referensgrupp.

Om det nya systemet

Grunden för det nya systemet kommer från Danmark där ett frivilligt piktogramsystem framgångsrikt lanserades 2017. Det är detta system, med vissa justeringar, som nu lanseras i resten av Norden. Norge och Island är redan igång och nu startas implementeringen även i Sverige.

Syftet med ett gemensamt symbolsystem är ökad igenkänning och därigenom rätt sortering av avfall vilket är till nytta för alla, oavsett om man är producent, konsument eller någon annanstans längs kedjan. Ett nordiskt system med samordnad märkning ser vi på TMR som ett stort steg framåt! Det är ett glädjande att många av våra kunder som önskat sorteringsanvisningar med bilder på sina förpackningar nu har en lösning som kan fungera för hela den nordiska marknaden.

Systemet, som är frivilligt och gratis att använda sig av, är gjort för att fungera på alla relevanta ställen, som förpackningar, fastighetsnära sorteringskärl, vid insamling på stan eller återvinningscentraler. Det nya gemensamma systemet innebär en del nya bakgrundsfärger såväl som symboler – men bara plastförpackningar byter färg helt och hållet, från traditionellt orange till lila. Vi är övertygade om att de tydligt illustrerade piktogramen gör det enkelt att känna igen sig.

Vill du ha mer information om symbolsystemet, tillgång till högupplösta versioner av symbolerna eller den tillhörande användarmanualen? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Mer information finns även på Avfall Sveriges hemsida, lär mer här.