TMR-Kundportal

I TMR-Kundportal rapporterar du som producentkund till TMR in dina förpackningsvolymer.

Gå till TMR-Kundportal

PRO-Transportportal

I Pro-Transportportalen bokar du som kommun hämtning av förpackningsmaterial av TMR.

Gå till PRO-Transportportal