Håll dig uppdaterad

Senaste nyheterna

Hur hanterar vi plastkorkar på dryckesbehållare?

En ny EU-lag kräver att plastkorkar på dryckesbehållare under tre liter ska vara fastsatta under [...]

Läs mer
TMR finns nu i hela Norden

Från och med den 1 juli 2024 kommer TMR att erbjuda sina producentkunder en helhetslösning [...]

Läs mer
TMR och Fortum i nytt samarbete

Som en del av TMR:s strävan efter att en förpackning ska kunna bli en förpackning [...]

Läs mer

producentansvar­sorganisation

Godkänd PRO
för ditt företag

Genom att ha en hög återvinningsgrad på förpackningar, erbjuda unik kompetens inom förpackningsdesign, satsa på innovativ teknik för mer materialåtervinning samt hålla konkurrenskraftiga priser är vårt erbjudande – bäst på marknaden.

Vårt erbjudande

Det enda ni behöver göra är att ansluta er till oss, sedan sköter vi resten.

Anslut dig

Innovation

En satsning
för framtiden

För att kunna skapa ett mer hållbart samhälle måste vi alltid våga utmana det förväntade. En viktig del i vårt arbete är att leta nya innovativa sätt att ge återvunnet material nytt liv. Det handlar om att driva vår bransch framåt genom utvecklingen av ny teknik för materialåtervinning. Men också i vårt förhållningssätt till våra kunder.

Vi är er partner och med vår kompetens kan vi hjälpa er att utveckla och förbättra konstruktionen på era förpackningar vilket både sänker ert klimatavtryck och gör förpackningarna lättare att återvinna. Och på så sätt bidrar vi alla till ett hållbart samhälle över tid.

Läs mer om innovation

Producentansvar

Det här är TMR

Alla företag som producerar produkter med förpackningar måste ta ansvar för deras miljöpåverkan under hela produktlivscykeln, från produktion till avfallshantering. Detta innebär att företaget säkerställer att deras produkter hanteras på ett miljövänligt sätt och finansierar insamling och återvinning av deras produkter. Detta kallas för producentansvar.

Vi är den självklara partnern till våra kunder och hjälper dem med alla frågor som rör deras producentansvar, inklusive administration, rapportering och utveckling av mer lättåtervunna förpackningar. För alla förpackningsmaterial.

I takt med att lagar, regler, konsumenter och den allmänna opinionen ställer allt högre krav på att företag gör hållbara val behöver ni mer än bara en leverantör: ni behöver en partner. Genom oss får ni viktig kunskap om innovation, smart design och nya förpackningsmaterial. Kunskap som inte bara bidrar till en cirkulär ekonomi, utan också gör er mer attraktiva på marknaden och möjliggör ökad lönsamhet.

För att kunna skapa ett mer hållbart samhälle måste vi alltid våga utmana det förväntade. En viktig del i vårt arbete är att leta nya innovativa sätt att ge återvunnet material nytt liv. Vi har därför byggt produktionslinjen i Ängelholm under namnet Omni Polymers. Med den nyaste tekniken kan vi nu återvinna komplexa flexibla plastförpackningar, som tidigare eldats upp. Hushållens källsorterade plastförpackningar omvandlas till högkvalitativt granulat. En satsning för framtiden.

Anslut dig Läs mer om producentansvar

112

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

25

PLASTFÖRPACKNINGAR

92

METALLFÖRPACKNINGAR

Återvinning

Så här arbetar vi med återvinning av förpackningar

Sedan 2005 har vi ansvarat för att våra kunder fullföljer allt som gäller deras producentansvar. Det innebär att vi varje dag arbetar för att återvinna så många förpackningar som möjligt i Sverige.

Vad är insamling- och materialåtervinningsgrad?

Läs mer om återvinning