Från och med den 1 juli 2024 kommer TMR att erbjuda sina producentkunder en helhetslösning för producentansvar för förpackningar i Norden.

Som producentansvarsorganisation strävar TMR alltid efter att underlätta producentansvaret för sina producentkunder och har nu tagit fram en tjänst för den som önskar eller har behov av stöd i de nordiska länderna möjligheten att låta TMR ta hand om producentansvaret åt producentkunden. Det innebär att TMR blir den enda kontaktpunkten och all rapportering för förpackningar som producentkunden sätter på den nordiska marknaden sker via TMR.

För producentkunder som föredrar att själva hantera sitt producentansvar, erbjuder TMR även stöd genom att förmedla kontakt med rätt person eller ge vägledning i det nordiska producentansvaret.

TMR nordiska samarbetspartners:

Finland: Sumi Oy

Norge: Norsirk

Danmark: Emballageretur 

– Producentansvaret kan ofta vara komplext och svårt att navigera. Som PRO är det vår uppgift att möta våra kunders behov och göra vårt yttersta för att underlätta för dem. Med det nya danska producentansvaret som träder i kraft den 1 juli 2025, var det perfekt timing att ha en nordisk lösning på plats, säger Jan Troell, VD på TMR.