Pressrelaterade frågor?

Kontakta Sandreen


Sandreen Shaul
Marknad- & kommunikationsansvarig
sandreen.shaul@tmr.se | +46 (0)73 769 76 67 

”Vi har startat en modern plaståtervinningsfabrik i Ängelholm – fortsätt sortera era plastförpackningar”

2023-05-11 I dag rapporterar Sveriges Radio Ekot att sju av åtta av hushållens plastförpackningar går [...]

Modern plaståtervinning sänker Sveriges avgift till EU

2023-05-09 Sveriges EU-avgift ökar för varje kilo plastförpackningsavfall som genereras och inte materialåtervinns. Orsaken är [...]

TMR tar nästa steg för mer cirkulär plaståtervinning

2023-04-03 Förbränning av plast i Sverige orsakar cirka 2,9 miljoner ton växthusgasutsläpp varje år, motsvarande [...]

TMR: ”Mer återvinning när ny lagstiftning får genomslag”

2023-03-31 Nya förpackningsförordningens krav att producentansvarsorganisationer ska vara godkända av Naturvårdsverket tillämpas för första gången. [...]

TMR: Marknaden redo för EU:s förpackningsförordning

2023-03-17 Den 30 november 2022 presenterades EU-kommissionens förslag till ny förordning om förpackningar och förpackningsavfall [...]

TMR tillstryker förslaget – kommer att öka förpackningsinsamlingen i Sverige

Pressmeddelande 2022-02-04 Miljödepartementet skickade i december ut en promemoria om förbättrad förpackningsinsamling på remiss. Efter [...]