2023-09-13

TMR har publicerat en hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022 som är koncernens första egna. Redovisningen täcker TMR:s mål, strategi och resultat, bland annat i frågor om klimat, cirkularitet, spårbarhet, innovation och social hållbarhet.

Under det senaste året har TMR tagit ett samlat grepp för att utveckla och synliggöra hållbarhetsarbetet. Nu publicerar vi vår första egna hållbarhetsredovisning, med upplysningar att öka kunder och samarbetspartners förståelse för koncernens utveckling och resultat på hållbarhetsområdet under 2022.

– Vår vision är att bidra till en cirkulär ekonomi genom att vara den självklara partnern i Norden för företag med producentansvar. Särskilt nu, med alla nyheter i producentansvaret, vill vi vara transparenta med strategin för vårt hållbarhetsarbete. Utgångspunkten är att förvalta och stötta våra producentkunders hållbarhets- och affärsmål, säger Sandreen Shaul, marknad- och kommunikationsansvarig TMR.

Hållbarhetsredovisningen tar avstamp i fem prioriterade fokusområden som identifierats i en väsentlighetsanalys:

  • Cirkularitet och spårbarhet
  • Klimatpåverkan
  • Affärsetik, miljölagar och anti-korruption
  • Arbetsmiljö och sociala förhållanden
  • Hållbar industri, innovation och kundnöjdhet

Hållbarhetsredovisningen innehåller bland annat en kartläggning av bolagens klimatutsläpp (Scope 1–2), en översikt av TMR:s materialflöden och information om utvecklings- och innovationsarbetet.

– Att investera i hållbarhet säkerställer att vi är rustade för att möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss när producentansvaret förändras och utökas. Vi jobbar på kort sikt för att anpassa cirkulära lösningar till hur verkligheten ser ut idag och på lång sikt för att stötta branschens omställning, säger Sandreen Shaul, marknad- och kommunikationsansvarig TMR.

TMR avser att utveckla både hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen kommande år, med uppföljning inom de fem utvalda fokusområdena. Under 2023 handlar det bland annat om att beräkna bolagens Scope 3-utsläpp, att tredjepartsgranska alla led i TMR:s hanteringsprocess samt implementering av ledningssystem.

– Hållbarhetsredovisningen anger tydligt var vi står och vart vi är på väg i frågor om hållbarhet. Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för engagemanget under året och hoppas på att kunna fortsätta driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid tillsammans.  säger Sandreen Shaul, marknad- och kommunikationsansvarig TMR.

Hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig via denna länk.

Kontakt:

Sandreen Shaul, marknad- & kommunikationsansvarig TMR
+46 (0)73 769 76 67
sandreen.shaul@tmr.se

Jan Troell, VD TMResponsibilityAB
+46 (0)8 684 477 65
jan.troell@tmr.se

Om TMR

Tailor-Made Responsibility (TMR) är en producentansvarsorganisation som grundades år 2005, under en tid då det bara fanns ett nationellt insamlingssystem för förpackningar i Sverige. TMR bidrar till en cirkulär ekonomi genom att vara den självklara partnern i Norden för alla företag med producentansvar. TMR sköter allt som rör producentansvaret med skräddarsydda villkor och smarta innovationer. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall och motverka nedskräpning genom smart förpackningsdesign. www.tmr.se