Pressrelaterade frågor?

Kontakta Sandreen


Sandreen Shaul
Marknad- & kommunikationsansvarig
sandreen.shaul@tmr.se | +46 (0)73 769 76 67 

TMR och Fortum i nytt samarbete

Som en del av TMR:s strävan efter att en förpackning ska kunna bli en förpackning [...]

Nu är PPWR beslutat

Den 24 maj 2024 sa avgående EU Parlamentet till slut JA till det PPWR-förslag som [...]

Nyordningen är här!

Från och med 1 januari tog kommunerna över ansvaret för förpackningsinsamlingen, vilket markerar ett nytt [...]

TMR:s fokusområde: Cirkularitet och Spårbarhet

TMR bidrar till övergången till en cirkulär ekonomi genom att främja återanvändning, design för återvinning, [...]