Naturvårdsverket avslår ansökan för nytt insamlingssystem

Naturvårdsverket avslår ansökan för nytt insamlingssystem

Om beslutet och vägen framåt för att bedriva hushållsnära hämtning med start den 1:a januari 2021.

Avslag från Naturvårdsverket

För att få tillstånd att bedriva hushållsnära insamling från och med 1:a januari 2021 ska vi enligt den nya lagen kunna tillhandahålla hushållsnära hämtning hos 60% av alla bostadsfastigheter i Sverige. Detta krav kan ingen aktör på marknaden uppfylla. Därför har vi på TMR – precis som våra konkurrenter – fått avslag på ansökan vi lämnat in till Naturvårdsverket

Beslutet – och vägen framåt

Onsdagen den 20 maj 2020, meddelade Naturvårdsverket att de avslår vår ansökan om tillstånd att bedriva hushållsnära insamling från den 1:a januari 2021. Skälet är att vi – precis som alla andra aktörer på marknaden – helt enkelt inte når de uppställda målet om 60% hämtning från alla bostadsfastigheter  i Sverige.

Naturvårdsverket har i beslutet själva konstaterat att det finns goda skäl till varför målet om 60% inte  går att uppnå och att man nu önskar skyndsam ändring av lagen så att vi i Sverige inte står utan insamlingssystem för förpackningar 1:a januari 2021. Vi på TMR välkomnar detta beslut och vill tillsammans med regeringen och Miljödepartementet snabbt hitta en väg framåt så att den nya lagen kan implementeras och tillstånd beviljas.

Har du frågor om beslutet eller annat som gäller det nya insamlingssystemet? Tveka inte att ta höra av dig så berättar vi mer.