Pressrelaterade frågor?

Kontakta Sandreen


Sandreen Shaul
Marknad- & kommunikationsansvarig
sandreen.shaul@tmr.se | +46 (0)73 769 76 67 

Nyordningen är här!

Från och med 1 januari tog kommunerna över ansvaret för förpackningsinsamlingen, vilket markerar ett nytt [...]

Läs mer
TMR:s hållbarhetsstrategi i en förändrad förpackningsinsamling 2024

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över producenternas operativa ansvar för att samla in förpackningar [...]

Läs mer
TMR:s fokusområde: Cirkularitet och Spårbarhet

TMR:s mål: • Bidra till de nationella målen för materialåtervinning av förpackningar, mins- kad nedskräpning [...]

Läs mer
TMR:s fokusområde: Klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser

TMR:s mål: • Arbeta mot noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. • Få en fullständig [...]

Läs mer
TMR:s fokusområde: Affärsetik, Miljölagar och Anti-Korruption

TMR:s mål i ämnet – Fredliga och inkluderande samhällen: • Inga incidenter av korruption, icke-efterlevnad [...]

Läs mer
TMR:s fokusområde: Arbetsmiljö och personal

TMR:s mål: • Inga dokumenterade fall av diskriminering. • Låg sjukfrånvaro och personalomsättning. • En [...]

Läs mer
TMR:s fokusområde: Hållbar industri, innovation och kundnöjdhet

Att bidra till en hållbar industri och innovation är ett prioriterat fokusområde i TMR:s hållbarhetsarbete. [...]

Läs mer
TMR:s prioriterade hållbarhetsområden

Vår väsentlighetsanalys tar hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter som påverkar oss och våra [...]

Läs mer
TMR först som godkänd producentansvarsorganisation

TMR har blivit först som godkänd producentansvarsorganisation i enlighet med den nya förpackningsförordningen. Företag som [...]

Läs mer
TMR:s förpackningsexpert: ”Det viktigaste är att se till helheten”

Christian Håkansson, TMR:s förpackningsexpert och medlem i SIS arbetsgrupp för design för återvinning, svarar på [...]

Läs mer