Vår vision

TMR bidrar till en cirkulär ekonomi genom att vara den självklara partnern i Norden för alla företag med producentansvar.

Mission & Löfte

TMR är en producentansvarsorganisation som arbetar varje dag för att förenkla och förbättra insamling och återvinning av förpackningar av alla materialtyper i Norden. Vi är den självklara partnern till våra kunder och hjälper dem med alla frågor som rör deras producentansvar, inklusive administration, rapportering och utveckling av mer lättåtervunna förpackningar.

TMR sköter allt som rör producentansvaret med skräddarsydda villkor och smarta innovationer. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall och motverka nedskräpning genom smart förpackningsdesign.

Kärnvärden

Förpackningsförordningen

Som producent-
ansvarsorganisation

  • Ägare: Carl Lundqvist & Jan Troell
  • Förpackningsförordningen förbjuder godkända producentansvarsorganisationer att dela ut vinst. Då TMR är en godkänd producentansvarsorganisation drivs verksamheten utan vinstintresse.
  • Förpackningsavgifter tas ut per kilo förpackningsmaterial som sätts på marknaden.
  • TMR väljer transportleverantörer för att minimera klimatavtryck. TMR väljer återvinningsanläggningar för att maximera andelen återvunnet förpackningsmaterial.
  • TMR bidrar till materialåtervinningsmålen dels genom att styra mot mer återvinningsbart förpackningsmaterial och dels genom att använda effektiva återvinningsmetoder för respektive förpackningsslag.
  • TMR bidrar till målen om minskad nedskräpning dels genom att påverka utformningen av förpackningar och dels genom att samarbeta med organisationer för att samla in skräp i naturen.
Anslut dig Se våra anslutna producenter

Vår resa

TMR är en producentansvarsorganisation som grundades år 2005, under en tid då det bara fanns ett nationellt insamlingssystem för förpackningar i Sverige. Producentansvaret upplevdes som krångligt, villkoren var svåra att påverka och administrationen betungande. I princip alla producenter hade ett standardavtal och man hade inget inflytande i avtalets utformning eller hur förpackningar hanterades.

Det är med den insikten vi sedan start har hjälpt våra kunder med allt som rör producentansvaret. Från skräddarsydda avtal efter kundernas behov och personlig kundservice till innovativ återvinning som ger förpackningarna nytt liv.

Det lagstadgade producentansvaret ställer allt högre krav på de som sätter förpackningar på den svenska marknaden. Samtidigt har företag blivit mer ambitiösa. Allt fler vill ta en ledarroll i omställningen. Vi förvaltar de höga hållbarhetsambitionerna hos producenter som anlitar oss. Kunder som med sina unika förutsättningar och önskemål utmanar och inspirerar oss.

Utvecklingen av såväl lagstiftning som teknologi påverkar både oss och våra kunder. TMR fortsätter att utvecklas och hitta nya lösningar för att sluta kretsloppet, alltid med kunden i fokus.

Hållbarhet

TMR:s hållbarhetsarbete sker på flera fronter, bland annat i frågor om klimat, cirkularitet, spårbarhet, innovation och social hållbarhet. Vi jobbar på kort sikt för att anpassa cirkulära lösningar till hur verkligheten ser ut idag och på lång sikt för att stötta branschens omställning.

Vår hållbarhetsredovisning innehåller upplysningar att öka kunder och partners förståelse för koncernens utveckling och resultat på hållbarhetsområdet under 2022.

Hållbarhetsredovisning 2022