Producentansvar

Producentansvar

Få koll på producentansvaret

Alla företag som säljer förpackade varor i Sverige, samt de som är specialiserade på att sälja förpackningar och förpackningsmaterial, omfattas av producentansvaret. Hur lagen och reglerna faktiskt fungerar i praktiken kan vara svårt att förstå. Här reder vi ut begreppen och visar hur vi arbetar för att era förpackningar ska hamna i det cirkulära systemet.

Lagen i korthet: Sedan 1994 gäller förpackningslagen i Sverige. Målet med lagen är att se till att vi använder så lite förpackningar som möjligt. Att de förpackningar som ändå används kan återanvändas. Att de förpackningar som används men inte kan återanvändas samlas in och återvinns. De företag som måste uppfylla lagens krav kallas Producenter av avfall – eller bara Producenter. Till Producenter räknas de företag som själva förpackat varor eller fört in färdigförpackade varor till Sverige som sedan säljs på den svenska marknaden. Även de företag som är specialiserade på att sälja egentillverkade eller importerade förpackningar är Producenter enligt förpackningslagen. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Har du en fråga? 


Då är Nadja rätt person!

Nadja Mikkelsen
Försäljning- och kundansvarig

+46 (0) 790 06 24 58