2023-03-31

Nya förpackningsförordningens krav att producentansvarsorganisationer ska vara godkända av Naturvårdsverket tillämpas för första gången. Idag ansöker TMR om godkännande enligt den nya lagstiftningen.

Sedan producentansvaret för förpackningar infördes 1994 har lagstiftningen utvecklats i flera steg. Den 1 januari 2023 trädde en ny förpackningsförordning i kraft, med nya roller och ansvar för kommuner och producenter.

– Den nya förordningen kommer att leda till att Sverige kan bränna mindre och återvinna mer. Den kommer också styra mot mindre nedskräpning. TMR och våra partners är redo att verka under den här lagstiftningen, därför ansöker vi idag om godkännande som producentansvarsorganisation i enlighet med de nya reglerna, säger Peter Mellgren, grundare TMR.

Ett stort hinder för ökad återvinning är att många förpackningar slängs i restavfallet och förbränns, i stället för att källsorteras. Den nya förordningen gör det enklare för både hushåll och verksamheter att sortera ut sina förpackningar.

Kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll den 1 januari 2024. Producenterna ska ersätta kommunerna för deras kostnader.  Från och med 2027 ska alla hushåll ha hämtning hemma (FNI) av sitt förpackningsavfall. Det innebär att återvinningsstationerna som funnits sedan 1990 talet successivt ska fasas ut, vilket TMR bedömer kommer leda till mindre nedskräpning, säkrare gatumiljöer och renare insamlade avfallsströmmar.

För verksamheter blir det i sin tur tydligare hur de kan få kostnadsfri hantering av sitt förpackningsavfall. Det finns också nya krav på att kommuner ska samla in fler typer av förpackningar i separata strömmar, exempelvis trä, keramik, textiler och kork. På sikt kan det leda till ökad materialåtervinning av material som idag inte kan återvinnas.

– Vi välkomnar att det blir enklare för hushåll och verksamheter att lämna sina förpackningar till återvinning. En större andel av förpackningar som sätts på marknaden kommer nu samlas in. Det är bra både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med våra kunder kan vi som producentansvarsorganisation säkerställa att det nya producentansvaret efterlevs, fortsätter Peter Mellgren.

Företag som sätter förpackningar på den svenska marknaden ska från den 1 november 2023 vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation. Det gäller även för utländska företag som säljer på distans. Det innebär att fler kommer vara med och betala förpackningsavgifter.

– En annan nyhet är att det system vi sedan länge tillämpat med att förpackningar som är enklare att återvinna har lägre förpackningsavgift nu blir lagstadgat. Vår uppfattning är att den nya lagstiftningen bidrar till att tydliggöra och skapa incitament för ökad återvinning. Nu är det viktigt med fortsatt konstruktivt samarbete mellan myndigheter, kommuner och producenter, avslutar Peter Mellgren, grundare TMR.