2023-05-11

I dag rapporterar Sveriges Radio Ekot att sju av åtta av hushållens plastförpackningar går till förbränning istället för till materialåtervinning. Förbränningen av plast i Sverige orsakar cirka 2,9 miljoner ton växthusgasutsläpp varje år, motsvarande sex procent av Sveriges totala utsläpp. Under hösten 2022 öppnade TMR den toppmoderna plaståtervinningsanläggningen Omni Polymers i Ängelholm. Fokus ligger på återvinning av en särskilt komplicerad fraktion som tidigare främst bränts upp: flexibla förpackningar från hushåll. Investeringen var möjlig bland annat genom stöd från Klimatklivet.

Efterfrågan på det återvunna plastgranulatet har varit stort och 2023 års produktionsvolym har sålt slut. Enligt Omni Polymers förstudier sparar plasttillverkningen 1410 kg koldioxid per ton producerat plast, jämfört med tillverkning med jungfruliga råvaror. Målet är att minska kundernas CO2-utsläpp med minst 50 procent.

– Vi har startat en modern plaståtervinningsfabrik i Ängelholm där plast som tidigare gick till förbränning nu kan materialåtervinnas. Det finns en stor efterfrågan på återvunnen råvara. Jag vill uppmana alla att fortsätta sortera sina plastförpackningar, säger Josef Tapper, VD på Omni Polymers.

Omni Polymers startade 2022 och kommer att återvinna ca 5 000 ton-15 000 ton plastförpackningar per år, som tidigare bränts upp. Fabriken som fått stöd av Klimatklivet bidrar till lägre utsläpp.

– Vi är stolta över att den, för Sverige, unika plaståtervinningsfabriken i Ängelholm bidrar till att våra producentkunders klimatavtryck minskar, säger Peter Mellgren, grundare TMR.

Kontakt:

Josef Tapper, VD Omni Polymers +46 (0)70 761 73 46 josef@omnipolymers.com

Peter Mellgren, grundare TMR +46 (0)737 633 902 peter.mellgren@tmr.se

Om TMR och Omni Polymers

Tailor-Made Responsibility (TMR) är en producentansvarsorganisation som grundades år 2005, under en tid då det bara fanns ett nationellt insamlingssystem för förpackningar i Sverige. TMR bidrar till en cirkulär ekonomi genom att vara den självklara partnern i Norden för alla företag med producentansvar. TMR sköter allt som rör producentansvaret med skräddarsydda villkor och smarta innovationer. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall och motverka nedskräpning genom smart förpackningsdesign. www.tmr.se Omni Polymers erbjuder plastbranschen ett hållbart och konkurrenskraftigt alternativ till jungfrulig plast med hjälp av innovativ teknik, samt höga kommersiella och miljömässiga krav. Omni Polymers är oberoende och inte bundet till några branschintressen. www.omnipolymers.com