En ny EU-lag kräver att plastkorkar på dryckesbehållare under tre liter ska vara fastsatta under hela användningen som till exempel på vätskekartong för mjölk. Detta har skapat viss frustration bland konsumenter. Vi tydliggör i Helsingborgs Dagblad och HD-Sydsvenskan hur man bäst hanterar dessa korkar för att främja återvinning.

Christian Håkansson, vår förpacknings- och hållbarhetsansvarig förklarar att även om det är tillåtet att låta korken sitter kvar vid sopsortering, är det ur ett återvinningsperspektiv bättre att ta loss den. Genom att separera korken från kartongen och sortera den som plast, kan den återvinnas till ny plast. Om korken lämnas kvar, kommer den sannolikt att brännas för energi istället.

 Läs artikeln här: https://www.hd.se/artikel/lite-korkat-att-lamna-kapsylen-kvar-pa-mjolkkartongen/