Möt Nestlés nordiska kommunikationsdirektör – Cathrine Suter Ossborn

Genom ett sponsoravtal från Nestlé och stöd från Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” kan vi på TMR förverkliga våra planer på att driva Europas modernaste återvinningsanläggning för plastförpackningar. Vi tog ett kort samtal med Cathrine Suter Ossborn, Nordisk Kommunikationsdirektör på Nestle för att prata om hållbarhet och beslutet att stödja vår nya anläggning för plaståtervinning i Ängelholm.

Hej Cathrine, kan du berätta lite om ert beslut att satsa stödja den nya fabriken i Ängelholm?

– Absolut! Som stor aktör på marknaden ska vi också ta stort ansvar och vår ambition är att göra 100% av våra förpackningar återvinningsbara eller återanvändbara innan 2025. Den globala visionen är att inga förpackningar, där plasten utgör en stor del, hamnar på deponi eller som skräp. För att nå dit krävs en process och samverkan mellan flera olika aktörer.

Vår stora utmaning är, som för så många andra livsmedelsföretag plastlaminaten, som bland annat finns i våra kaffeförpackningar ZOÉGAS och även i stor utsträckning i Purinas förpackningar för hund och kattmat. Det är en utmaning att hitta ett material som dels säkrar kvalitet, säkerhet och smak – och som också går att återvinna.

TMR:s nya fabrik för plaståtervinning i Ängelholm är just ett exempel på en sådan samverkan. Vi arbetar också med liknande samarbeten över hela världen. För oss på Nestlé är det viktigt att blicka framåt och se steget efter insamling, vi måste arbeta för att se till att plastförpackningar verkligen återvinns och inte bränns upp för att användas till energi.

Varför är ny teknik för plaståtervinning viktigt för er på Nestlé?

— Som sagt, för att nå vårt mål måste vi ständigt hitta nya vägar i samarbeten. Ny teknik för plaståtervinning är bara en del. Vi som producerar har ett stort ansvar att minska materialåtgången, här ingår att också undersöka alternativa material samt se över ändringar i designen av förpackningar som idag finns på marknaden.

Den andra delen handlar om vilken infrastruktur som finns och även hur mycket konsumenterna verkligen sorterar. Alltför ofta kastas plastförpackningar eller hanteras på ett felaktigt sätt så att de inte kan återvinnas. Vi är fast beslutna att ändra detta och genomför därför olika åtgärder – exempelvis genom att jobba för att förbättra befintliga avfallsuppsamlingssystem samt att göra det enkelt för konsumenterna att veta hur våra förpackningar ska sorteras och återvinnas.

Konsumenten efterfrågar allt mer hållbara förpackningar, hur tänker ni på Nestlé för att möjliggöra den resan?

Vi har ju ett direkt ansvar att säkerställa att vi använder så lite material som möjligt i våra förpackningar. Hittills är 87% av våra totala förpackningar och 66% av våra plastförpackningar återvinningsbara eller återanvändbara. Medan vi gör viktiga framsteg inom hållbara förpackningar, vet vi att mer behöver göras. Vår ambition är att skapa en cirkulär ekonomi där vi eliminerar avfall och återanvänder de resurser vi redan har. Samtidigt ser vi att hållbarhetsbegreppet har utvidgats. Vi som företag förväntas erbjuda goda och hälsosamma produkter – som har producerats på ett hållbart och schysst sätt med rätt villkor. Både från ett individperspektiv men även för vår planet.