Regeringen har beslutat om ny förpackningsförordning

2022-07-11

Regeringen beslutade den 5 juli om att förpackningar ska samlas in fastighetsnära för alla svenska hushåll från 1 januari 2024 och färdigutbyggt senast 2027. En fastighetsnära insamling (FNI) betyder att hushållen får källsortering i anslutning till sitt hem. Syftet med förändringen är att fler förpackningar ska hamna rätt från början och att därmed öka materialåtervinningen.

TMR har tidigt insett att en fastighetsnära insamling är en av nycklarna till ett mer hållbart samhälle. Vår Pick-Up Service är ett kvitto på att engagemanget är stort bland svenskar om bara servicen är tillräckligt bra. Genom de olika lösningar för FNI som TMR satsat på, så som Pick-Up Service, samlar vi in mer förpackningar per hushåll jämfört det gamla stationssystemet. Det förpackningsmaterial vi får in har högre kvalité vilket leder till en ökad materialåtervinning. Att regeringen nu beslutat om fastighetsnära insamling för alla svenska hushåll är därför en naturlig utveckling, säger Peter Mellgren, delägare TMR.

Den nya förordningen innebär nya roller för kommunerna och TMR som producentansvarsorganisation. 1 januari 2024 övergår det operationella ansvaret att samla in förpackningar från alla svenska hushåll till kommunerna. Producenterna genom TMR behöver därefter inte själva tillhandahålla ett insamlingssystem. TMR:s uppdrag i detta blir att hämta och återvinna allt material som kommunerna samlar in. Kostnaden för den kommunala insamlingen ska enligt förordningen betalas av producenterna via TMR.

För att kunna ta hand om den ökande mängden förpackningsmaterial som följer av att alla får insamling hemma, behöver vi ta fram fler återvinningsbara förpackningar och investera i innovativ teknik. Vi kommer därför satsa ännu mer på att arbeta med design för återvinning med våra kunder och utmana branschen med nya innovationer precis som vi tidigare har gjort med hämttjänsten Pick-Up Service och nu med plaståtervinningsanläggningen Omni Polymers, säger Peter Mellgren, delägare TMR.

Regeringen har också bestämt att införa ett nytt system för godkännande av producentansvarsorganisationer som börjar gäller från 1 januari 2024. Av den nya förordningen framgår det att producenter då behöver vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation. Idag är TMR den enda organisationen som har ett godkännande från staten. TMR förbereder nu en ansökan enligt det nya systemet.

Uppdatering med mer information kring de nya reglerna kommer efter sommaren.

Läs regeringens pressmeddelande här:

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/07/nya-forbattrade-regler-om-forpackningsinsamlingen/