2022-12-22

Hela Sverige ska leva, men på många platser i Sverige försvinner allt mer samhällsservice. Det försöker vi på TMR motverka. Med hjälp av vår tjänst TMR-Returen har vi tillsammans med lokala eldsjälar runt om i hela landet kunnat skapa fler insamlingsplatser för förpackningar på landsbygden.

TMR-Returen bygger på lokalt engagemang. Där gårdsbutiker, lanthandlare, vandrarhem med flera, mot en mindre ersättning ser till att det är rent och fint när hushåll och deras kunder ska källsortera sina förpackningar. Antalet behållare styrs av behov, på många platser finns fler än ett kärl per materialslag. Vi är måna om att tillgodose varje plats individuella behov och försöker tillmötesgå dessa så långt det går.

En av de stora fördelarna med TMR-Returen är det lokala värdskapet med stort engagemang för källsortering. De ser efter behållare och säkerställer att det är rent och fint och bokar tömning innan kärlen blir överfulla.

Vi använder oss av flera samarbetspartners i hela landet för att säkerställa lokala körningar. För att effektivisera tömningar jobbar vi varje dag för att ruttoptimera med flera stopp på samma slinga och uppehålla personlig kontakt med våra lokala värdar.

TMR-Returen har varit ett fantastiskt komplement till våra andra insamlingstjänster och det har våra lokala värdar kunnat bekräfta. Responsen har varit att servicen fungera väldigt bra och att hushåll samt kunder uppskattar att det erbjuds en lokal förpackningsåtervinning. Beställning av tömning upplevs även fungera utmärkt med snabb återkoppling vid bokning. Vid frågor om förbättringsområden för tjänsten fanns det önskemål om glasåtervinning.

Våra lokala värdar tycker till om TMR-Returen:

”De [kunder] källsorterar mycket mer nu när det är så nära.”
– Susanne Phillips, Allekulla gård

”Jag tycker det har fungerat jättebra. Snabb återkoppling vid beställning av tömning. Det har ökat min medvetenhet om återvinning och dessutom underlättat hanteringen av avfall.”
– Therese Magnusson, Moriks Fårgård

”Tjänsten upplevs som mycket positivt av kunderna.”
– Ulla-Britt Öhman, Muskö Gårdsbutik

”Jag tycker att samarbetet funkar väldigt bra. Snabba hämtningar när man ber om det.”
– Helena Johansson, Helenas Vackra Ting

”Det skulle vara glasåtervinning. Vi och våra kunder är nöjda.”
– Lena och Magnus Larsson, Lugnåsbergets Ekogrönt