Fredagen den 3 februari deltar TMR:s Carl Lundqvist i en panel på Science Week i Södertälje. Diskussionen handlar om klimatkompetent ledarskap och hållbarhet som konkurrensfördel för företag.

Science Week arrangeras av Södertälje Science Park den 1–3 februari och är ett samhällsforum med fokus på hållbarhet. I år går det att välja bland 60 programpunkter inom hållbar utveckling, produktion och stadsutveckling.

Den 3 februari deltar Carl Lundqvist, grundare TMR, i en panel tillsammans med Styrelseakademien och Telge Återvinning. Programpunkten ”Hållbarhet som konkurrensfördel för företag” är kl. 11.15–12.20 och arrangeras av Södertälje kommun och Telge.

– Vår bild efter samtal med branschen är att hållbarhet och återvinningsresultat är TMR:s viktigaste konkurrensmedel. Det är där vi vill tävla, inte bara med vår kostnadseffektivitet, säger Carl Lundqvist, grundare TMR.

Diskussionen kommer bland annat handla om vikten av klimatkompetent ledarskap inom företag och politiken. Carl kommer också berätta om TMR:s arbete med hållbarhet och samverkan för att minska sina klimatavtryck.

– Att sluta kretsloppet för förpackningar kräver en stor kraftsamling. Vi är övertygade om att innovation och samarbete ska leda vägen, säger Carl Lundqvist,

Programmet går att följa både digitalt och på plats i Black Box. För anmälan och mer information om programmet på Science Week: https://scienceweek.se/program/hallbarhet-som-konkurrensfordel/

För mer information, kontakta:

Sandreen Shaul, Marknads- och kommunikationsansvarig, TMR
sandreen.shaul@tmr.se
+46 (0)73-769 76 67

Carl Lundqvist, grundare, TMR
carl.lundqvist@tmr.se
+46 (0)70 975 51 91