2023-03-03

Framgångsrikt samarbete av förpackningsinsamling tillsammans med SÖRAB

Vi på TMR vet hur tillgänglighet har direkt påverkan på hur mycket och hur noggrant vi i Sverige källsorterar. Det vet också SÖRAB som har startat Returpunkter på två platser i Stockholm av just denna anledning. Att källsortera ska vara enkelt. På SÖRABs Returpunkter kan du som privatperson lämna bland annat grovavfall, elektronik, saker till återbruk och farligt avfall, men även förpackningar som vi på TMR hämtar upp.

Returpunkten är den optimala platsen för insamling av förpackningar då de alltid är bemannade och välskötta. Under dess öppettider finns även personal på plats som kan hjälpa dig sortera de förpackningar som du känner dig lite osäker på.  När kärlen är fulla kommer TMR för att hämta förpackningarna. Hämtningarna sker regelbundet och ofta för att du som använder Returpunkten inte måste vända hem igen på grund av fulla kärl.

”Chaufförernas trevliga bemötande och flexibilitet bär verkligen namnet tailor-made”, säger Josefin Pucher, insamlingschef på SÖRAB.

Vi ser skräddarsydda lösningar som en förutsättning för fortsatt utveckling av hållbara koncept och därför har TMR ett nära samarbete med flera samhällsaktörer för en stadig omställning till ett mer cirkulärt samhälle. Samarbetet med SÖRAB har varit ett steg i den riktningen.

”Vi vill kunna erbjuda ett så fulltäckande sorteringsformat som möjligt. Hade vi inte haft insamling av förpackningar hade vi behövt neka kunderna och det är inte aktuellt!”, säger Josefin Pucher.

Information om Returpunkten och sorteringsguide

Vill du läsa mer om SÖRABs Returpunkt och deras öppettider kan du göra det på SÖRABs hemsida. Där hittar du även en innehållsrik sorteringsguide där du kan söka upp hur dina förpackningar ska sorteras väl framme vid Returpunkten.

Vi vill tacka SÖRAB för ett gott samarbete och ser fram emot att se fler innovativa insamlingslösningar!

Läs mer om SÖRABs Returpunkt i Solna

Läs mer om SÖRABs Returpunkt i Sundbyberg