2023-05-02

TMR och Dala Vatten och Avfall samarbetar för att möjliggöra källsortering av förpackningar för boende i Leksand kommun. Dala Vatten och Avfall har tidigare installerat, vad de kallar, bynära stationer på flera platser i kommunen. Där kan boende slänga sitt rest- och matavfall, och genom samarbetet med oss på TMR har dessa insamlingsplatser utökats med möjlighet till källsortering av förpackningar. Detta har resulterat i att vi tillsammans har kunnat halvera mängden restavfall, vilket är mycket positivt både för miljön och kostnadseffektivt för kommunen.

Insamlingsplatserna är strategiskt placerade mellan invånarna i kommunen och där ställer TMR upp kärl som kompletterar rest- och matavfallkärlen. TMR och Dala Vatten och Avfall hjälps åt med underhåll och skötsel. Vi kan se att det innebär rena fraktioner och minimal nedskräpning av området runt kärlen.

”Efter vad vi hört från kunder i byarna efter drygt ett år i drift verkar tillgängligheten till sortering av förpackningar ses som något väldigt positivt. Känslan är också att byinvånare och anslutna kunder till dessa insamlingsplatser verkligen värnar om miljön och hjälps åt att hålla rent och snyggt, vilket skapar mindre merjobb i form av extra städning.”, säger Johan Jax, utredare avfall på Dala Vatten och Avfall.

Vi vill tacka Dala Vatten och Avfall och alla engagerade kommuninvånare för ett gott samarbete! Vill du läsa mer om projektet med bynära stationer kan du göra det på Dala Vatten och Avfalls hemsida.

Läs mer här på dalavattenavfall.se