2023-05-29

Regeringen har beslutat om ett nytt regelverk för Sveriges förpackningshantering. Nästa år tar kommunerna över producenternas ansvar över förpackningsinsamlingen.

Hur kommer de nya reglerna påverka Sveriges kommuner? Hur kan producenter uppfylla producentansvaret och bidra till ett cirkulärt kretslopp?

Avfall Sverige och TMR informerar om hur kommuner och producentansvarsorganisationer arbetar i omställningen.

Talare från Avfall Sverige
Jenny Westin, senior rådgivare för avfallstaxor och upphandling
Hur kommunerna arbetar och samarbetet med förpackningsproducenter 

Talare från TMR
Sandreen Shaul, marknads- och kommunikationsansvarig
Peter Mellgren, grundare
Jan Troell, bolagsjurist
Hur vi arbetar med producentansvaret för förpackningar & TMR som producentansvarsorganisation

Målgrupp

Producenter som omfattas av producentansvaret för förpackningar
Alla som är intresserade av den nya förpackningslagstiftningen.

När
Torsdag 8 juni kl. 08.15-08.45
Torsdag 8 juni kl. 11.45-12.15

Anmäl dig senast den 7 juni kl. 11.00. Webbinariet är kostnadsfritt
Det går bra att ställa skriftliga frågor i samband med anmälan.

Länk till anmälan här!