2023-05-31

Stjernsunds Gård, strax utanför Askersund, har sedan starten av TMR-Returen varit med och gjort källsortering lättillgängligt för kunder till butiken och förbipasserande i området. Vi tog oss ut till gården för att ställa en av våra lokala värdar, Anette Reistadmo några frågor om tjänsten.

Hur upplever era kunder möjligheten att källsortera hos er?

”Kunderna uppskattar verkligen att de kan ta med sig sin återvinning hit till oss när de kommer för att handla”, säger Annette butikschef på Stjernsunds Gård.

Hur upplever era anställda möjligheten att källsortera era verksamhetsförpackningar?

”Nu kan alla förpackningar som levereras i samband med vår verksamhet också källsorteras på ett smidigt och miljömedvetet sätt. Vilket är mycket uppskattat”.

Vet du hur många insamlingsplatser av förpackningar som finns i området?

”Ja centralt i Askersund finns det ju några, kanske tio, men här ute hos oss finns bara vår TMR-Retur. Det finns flera verksamheter här omkring som använder våra kärl för att återvinna sina emballage. Vi hade säkert kunnat inkludera kungliga vitterhetsakademin här uppe på slottet lite mer också”.

Hur tycker du att bokning och tömning av kärlen har fungerat?

”Jag måste säga det att det fungerar så otroligt bra. Det går så snabbt från att jag mailat att vi vill ha tömning tills att chauffören är här. Otroligt smidigt faktiskt, vi hade önskat att all avfallshantering fungerade så. Vi har ju gott om plats här också så vi behöver inte dra fram kärlen inför tömningen för att chauffören ska komma åt dem”.

Finns det någonting ni önskar att vi på TMR skulle kunna göra bättre?

”Nej jag tycker att ni har ett så otroligt bra bemötande och servicenivån från er och chaufförerna går inte att klaga på”.

Vi vill tacka Stjersunds Gård och Annette för ett gott samarbete!

Läs mer om Stjernsunds Gård här