Avfall Sverige har släppt sin årliga statistik för hushållsavfall 2022, med viktiga insikter för vår bransch.

  • 75 kommuner har nu infört fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) – en ökning med 14 kommuner sedan 2018.
  • Villahushåll i kommuner med FNI slänger över 40 procent mindre förpackningar i restavfallet (0,7 kg/vecka), jämfört med villor utan FNI (1,2 kg/vecka)
  • 267 kommuner har infört separat insamling av matavfall, vilket betyder att Sverige är på god väg mot målet 2024.

Fastighetsnära insamling spelar en kritisk roll i att bygga en cirkulär ekonomi. År 2027 ska det vara på plats i alla kommuner. Vi ser fram emot att samarbeta med alla aktörer i branschen för att fortsätta driva dessa positiva förändringar.

Östra Göinge utsågs till 2022 års bästa avfallskommun. På andra plats kom Osby och på tredje plats kom grannkommunen Kristianstad.

Läs hela rapporten från Avfall Sverige för att få mer insikt i avfallsbranschens framsteg:https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyheter/nu-ar-hushallsavfall-i-siffror-har/