En rad nya regler och mål påverkar vår bransch.

2024 tar kommunerna över det operativa ansvaret för förpackningsinsamlingen. Ett intensivt samarbete pågår mellan Naturvårdsverket, kommuner och producenter i implementeringen.

Alla hushåll ska få tillgång till fastighetsnära insamling av sitt förpackningsavfall från januari 2027. Verksamheter får fler möjligheter för kostnadsfri hantering av sitt förpackningsavfall. Det kommer också nya krav på att kommuner ska samla in fler typer av förpackningar i separata strömmar, exempelvis trä, keramik, textiler och kork. 

Vi förväntar oss att både insamlings- och återvinningsgraden kommer öka avsevärt när den nya förordningen börjar tillämpas:

  • Utvidgningen av den fastighetsnära insamlingen förväntas öka insamlingen i separata avfallsströmmar och därmed återvinningen

  • Verksamheters förpackningsavfall kommer att inkluderas i återvinningsstatistiken

  • Ökade investeringar i Omni Polymers och liknande satsningar som ökar Sveriges återvinningskapacitet

Samtidigt ser vi att systemkostnaderna för förpackningsinsamlingen kommer att öka. TMR kommer fortsätta arbeta för att pressa priserna för våra kunder. Vi ska skapa största möjliga miljönytta till minsta möjliga kostnad. Det gör vi genom:

  • En bra affär med låga overheadkostnader

  • Att verka för ökade incitament för kostnadseffektiv insamling

  • Effektiva transporter och tydliga krav i upphandling

  • Att hantera material på ett resurseffektivt, värdeskapande sätt

Förutom de nationella förändringarna inom producentansvaret pågår förhandlingar om ny EU-förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR), som en del av en bredare EU-strategi för att främja en mer cirkulär ekonomi. TMR arbetar aktivt för att förbereda oss och våra kunder på nya förväntade EU-mål.

Dessutom väntar nya krav på hållbarhetsrapportering, enligt det så kallade Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De nya kraven på transparens är något som vi välkomnar och ser fram emot att hantera.

Att sluta cirkeln fortsätter vara en stor utmaning. Vi arbetar kontinuerligt för att ta oss dit och har redan kommit långt. Vi är optimistiska och engagerade i att skapa en mer hållbar framtid genom att utnyttja kraften i en cirkulär ekonomi. Tack för att du är med oss på den resan.

Läs vår hållbarhetsredovisning på svenska här eller på engelska här.