Att bidra till en hållbar industri och innovation är ett prioriterat fokusområde i TMR:s hållbarhetsarbete. Vi ska ständigt förbättra oss genom att investera i innovation och teknik som stödjer förbättrad förpackningshantering och hög kundnöjdhet. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och skräddarsyr lösningar som bidrar till deras hållbarhets- och affärsmål.

TMR fortsatte under 2022 att arbeta hårt för att ta fram innovativa lösningar och hjälpa våra kunder att hitta smarta sätt att bidra till en mer hållbar värld. 

Vi hjälpte producenter med design för återvinning

Vår förmåga att återvinna påverkas i hög grad av hur förpackningar är utformade.

Rollen vi har i värdekedjan gör vägledning i förpackningsdesign till en särskilt viktig uppgift. Under 2022 stöttade vi ett fyrtiotal producentkunder med olika frågeställningar kring design för återvinning. 

Vi utvecklade sorteringen

Under 2022 inledde vi ett gemensamt projekt för utsortering av PP-film tillsammans med Stena Recycling i Lanna. Vi utvecklar också sorteringslösningar och avsättning för PET-Tråg med vår samarbetspartners i Tyskland. TMR Production inledde även flertalet utvecklingsprojekt på sina pappers- och metallsorteringsanläggningar. 

Vi utvecklade återvinningen

Under 2022 invigdes Omni Polymers för att återvinna plastförpackningsavfall från hushåll som tidigare gått till förbränning. Vi accelererade även arbetet för att insamlat förpackningsavfall, i så hög grad som möjligt, ska återvinnas till råvara för nya konsumentförpackningar. Målet är att kunna leverera högkvalitativ PCR-plastråvara (Post-Consumer Recycled) i HDPE, LDPE, PP samt PP med filmkvalitet till tillverkare av konsumentförpackningar. 

Många använder fiberbaserade material – papper, kartong och wellpapp – som ersättning i stället för plastförpackningar, ofta med en biobaserad barriär på insidan. För att säkerställa att dessa fiberbaserade material går att återvinna samarbetade vi under 2022 bland annat med Fiskeby Board som tar emot prover och genomför tester som tydligt visar om materialet faktiskt går att återvinna.

TMR:s mål inom hållbar industri, innovation och kundnöjdhet

  • Utveckla ny teknik och innovationer som stöder hållbara förpackningslösningar och återvinningsprocesser.
  •  Etablera nya strategiska partnerskap för att stötta egna och kunders hållbarhets- och affärsmål.
  • Certifieras enligt ISO-standarderna 9001 (kvalitet), 14 001 (miljö) och 45 001 (arbetsmiljö och säkerhet).

 

”Under 2022 utvecklade vi flera innovativa insamlingslösningar. Vi strandsatte bland annat en ny insamlingstjänst för landsbygden: TMR-Returen. Tillsammans med lokala eldsjälar kunde vi skapa fler insamlingsplatser för förpackningar i hela Sverige. Ett annat projekt var Pick-Up Service ute i Stockholms skärgård, där TMR erbjöd hushåll på öar utan fast vägförbindelse ett enklare sätt att sortera ut sina förpackningar. Bara under sommaren 2022 samlade vi in drygt 3700 kg metall-, pappers- och plastförpackningar från dessa öar”,

Louise Thörn, insamlingsansvarig TMR

 

Läs vår hållbarhetsredovisning på svenska här eller läs den på engelska här.