När börjar PPWR gälla?       

Den 24 maj 2024 sa avgående EU Parlamentet till slut JA till det PPWR-förslag som lagts fram. Det innebär dock inte att allt är på plats med vad vi har att rätta oss efter framöver, däremot har vi avsikterna klara för oss.

Det som händer närmast är att de beslutade texterna gås igenom rent juridiskt och redaktionellt och därefter ska det nytillträdda EU Parlamentet också godkänna dem vilket förväntas ske under hösten 2024. Sedan ska även ministerrådet formellt acceptera förslaget, vilket kan bli mot slutet av året.

Först därefter påbörjas formulerandet av det slutliga regelverket och de så kallade delegerade akter som regelverket i vissa fall hänvisar till. Regelverket blir giltigt 18 månader efter att det publicerats. Exakt när detta blir är svårt att säga men någon gång 2027-2028 är nog realistiskt, även om det kan bli senare.

Vad kan producenter förvänta sig?

Förslaget innebär att till exempel:

  • Alla förpackningar måste vara återvinningsbara, enligt en bedömningsskala som är under utarbetning.
  • Alla förpackningar måste innehålla återvunnet material. För plastförpackningar är minimi-andelen återvunnet material specificerad men det ser även ut att bli undantag om biobaserad råvara används. Andelen återvunnet material kommer beräknas med mass-balansmetod men det är fortfarande oklart om kemiskt återvunnet material kommer räknas som återvunnet ur denna aspekt.

Det blir mer krav på återanvändbara förpackningar:

  • Bland annat om dessa är gjorde av plast.
  • Take-away restauranger måste även acceptera att konsumenter tar med egna förpackningar.
  • Engångsplastförpackningar för take-away kommer förbjudas helt.

Eftersom avfallsmängderna ska minska så kommer det bli:

  • Tvingande att minimera förpackningar
  • Att e-handelsförpackningar och transportförpackningar får gränsvärden för mängden luft i förpackningen.

Har du några frågor eller funderingar? TMR hjälper dig som producent att navigera dig genom nytt regelverk och underlätta omställningen för din verksamhet. 

Kontakt:

Christian Håkansson
Förpackningsansvarig
+46 (0)73 513 19 46
christian.hakansson@tmr.se