Den 1 januari 2024 tar kommunerna över producenternas operativa ansvar för att samla in förpackningar från Sveriges hushåll. Det nya regelverket innebär förändrade ansvarsområden, både för TMR:s verksamhet som producentansvarsorganisation (PRO) och för anslutna producenter.

TMR har arbetat intensivt för att säkerställa att anslutna producenter ska vara väl rustade för nyordningen i förpackningsinsamlingen. Naturvårdsverket godkände TMR som PRO, enligt den nya förordningen, i oktober 2023. Därmed ansvarar vi framgent för att:

  • Behandla och återvinna hushållens förpackningsavfall
  • Samla in och behandla förpackningsavfall från verksamheter
  • Finansiera det kommunala insamlingssystemet
  • Rapportera uppgifter till Naturvårdsverket

Som en ledande PRO är vi fortsatt engagerade i att stödja våra kunder i att uppfylla sitt producentansvar, samtidigt som vi kontinuerligt förbättrar vår verksamhet. 

TMR ska bidra till en hållbar utveckling och branschens omställning till en cirkulär ekonomi. Detta genom att integrera hållbarhet i alla aspekter av verksamheten, från interna processer till kundrelationer och samarbetspartners. Med detta fokus skapar vi inte bara positiva miljöeffekter, vi stärker också våra kunder – vars egna hållbarhetsmål är beroende av att vi ger rätt stöd och tjänster av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. 

Som PRO har vi en viktig roll i att se helheten i förpackningens värdekedja. Det blir särskilt viktigt när ett nytt regelverk ska implementeras. Vi ser till förutsättningarna för produkten, marknaden och återvinningssystemet för att hjälpa våra kunder hitta den bästa lösningen för dem. 

Vi förstår och lyssnar på våra kunder och arbetar för att skräddarsy innovativa lösningar. Som en trygg och trovärdig partner har vi inte bara kunskap om producentansvaret, konsumenters beteende och återvinning, utan också producenternas affär och vardag. 

TMR jobbar på kort sikt för att anpassa cirkulära lösningar till hur verkligheten ser ut idag och på lång sikt för att stötta branschens omställning. Vi ska effektivt bidra till de nationella materialåtervinningsmålen för olika materialslag. 

Att investera i, utveckla och synliggöra vårt hållbarhetsarbete säkerställer att vi är väl rustade. Tillsammans med våra kunder möter vi de gemensamma utmaningar och möjligheter som ligger framför oss när producentansvaret och förpackningsinsamlingen förändras. Både under 2024 och framåt. 

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi i TMR:s hållbarhetsredovisning här