Från och med 1 januari tog kommunerna över ansvaret för förpackningsinsamlingen, vilket markerar ett nytt kapitel i producentansvaret för förpackningar. Det här gäller nu:

  • Kommunerna ansvarar för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och verksamheter som har avfallshantering samlokaliserad med hushåll.
  • Kommunerna får ersättning av producenterna, genom producentansvarsorganisationer (PRO), enligt beslut från Naturvårdsverket. 
  • Kommunerna transporterar till förpackningarna till en mottagningsplats. Där tar producenterna, genom PRO:er som TMR, över för transport och återvinning.
  • Producenter av engångsplastprodukter betalar nedskräpningsavgift till Naturvårdsverket.

Vad väntar härnäst?

  • 1 januari 2026 ska kommuner samla in förpackningsavfall vid populära offentliga platser (torg och parker).
  • 1 januari 2027 ska kommuner ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll. 

Läs mer hos Avfall Sverige: https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/forpackningsinsamling/

Är du osäker på din roll som producent enligt de nya reglerna? Kontakta oss för vägledning och stöd i den nya eran för förpackningsinsamlingen!

Kontakt:

Joakim Landqvist
+46 (0)76 006 49 09