Vi har inte råd att vara sopiga

Än så länge är vi inte störst när det kommer till att samla in och återvinna förpackningar. Men att vara nummer två passar oss utmärkt, eftersom det gör att vi varje dag måste jobba hårdare, smartare och mer innovativt för att driva branschen framåt.

Vi arbetar rikstäckande med nya smarta insamlingslösningar, skräddarsydda avtal och modern teknik som gör att vi nu kommer kunna återvinna plastförpackningar som tidigare eldats upp.

Att vi faktiskt lyfter blicken, och vågar tänka nytt oroar somliga, det tar vi som ett gott betyg. Just därför är vi övertygade om att en liten, oberoende aktör som oss behövs – så att vi kan ta återvinning in i framtiden.

Här är våra fem punkter för en hållbar framtid.

Skräddarsydda avtal|Samarbete med kommuner|TMR Pick-Up Service – Det ska vara lätt att göra rätt|Omni Polymers – Våga tänka nytt |Design för återvinning|

I takt med att lagar, regler, konsumenter och den allmänna opinionen ställer allt högre krav på att samhällsaktörer gör hållbara val behövs mer än en leverantör. Det behövs en partner.

Genom oss får ni viktig kunskap om smarta insamlingslösningar, hållbara förpackningsstrategier och innovation. Kunskap som inte bara bidrar till en cirkulär ekonomi utan också möjliggör en ökad lönsamhet. Det betyder att vi kan erbjuda skräddarsydda avtal efter era behov, samtidigt som vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det är vad vi kallar en win-win, för klimatet och för framtiden.|Vårt lättillgängliga insamlingssystem underlättar för svenska hushåll att källsortera sina förpackningar. Vårt insamlingssystem består av flera insamlingsmetoder där olika förutsättningar styr val av strategi.

Förutom insamling i egen regi är vi också Sveriges största partner för landets kommuner avseende insamling hemma och tar emot samt behandlar allt förpackningsmaterial som vi samlar in i vårt samarbete med kommunerna. Det som ännu inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning och blir till el samt värme. Tillsammans med kommuner och entreprenörer bidrar vi på TMR till att nå de svenska målen för återvinning och cirkulär framtid.

Läs mer om våra insamlingsmetoder här.|En undersökning av Avfall Sverige visar att enklare, mer hushållsnära insamlingssystem leder till att fler använda förpackningar samlas in, mycket på grund av att det engagerar privatpersoner att källsortera både mer och rätt. Den här idén har vi länge arbetat efter och kan intyga om att den fungerar.

Vi har utvecklat en hushållsnära-tjänst helt unik i sin klass och som dessutom är helt kostnadsfri för dig som hushåll. Via TMR Pick-Up Service kan vi erbjuda privatpersoner som vill göra rätt för sig men saknar möjligheten att sortera sina förpackningar en chans att få dem hämtade hemma.

Ett startkit skickas hem till anslutet hushåll med källsorteringskassar, insatspåsar och sorteringsguide. När insatspåsarna är fulla bokar man hämtning och vi hämtar upp insatspåsarna genom att utnyttja ledig transportkapacitet som uppstår i kölvattnet av den ökande e-handeln. Tjänsten erbjuds rikstäckande och utan bindningstid både i storstad och på landsbygden.

TMR Pick-Up Service är inte endast lättillgänglig utan ökar också möjligheten för effektiv materialåtervinning. Genom plockanalyser kan vi se att vi samlar in förpackningsmaterial av unikt hög kvalitet. Ett gott betyg på att hushållsnära insamling är framtidens insamlingssystem.

Läs mer om TMR Pick-Up Service här.
Länk till Avfall Sveriges undersökning här.|De senaste åren har fokus i vår bransch legat på plast som en miljöbov. En av utmaningarna är att vi med dagens teknik endast kan återvinna en mindre del av plastförpackningarna som samlas in, resten eldas upp. Därför är en viktig del i vårt arbete att utmana det förväntade och driva vår bransch framåt genom att hitta nya innovativa sätt att ge förpackningar ett nytt liv.

Vi vågade tänka nytt och tog steget framåt. Med ny innovativ teknik kan vi nu erbjuda plastbranschen ett ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ till jungfruliga råvaror och se till att mer kan återvinnas till nya plastprodukter.

Vår produktionslinje i Ängelholm under namnet Omni Polymers invigdes oktober 2022. Stöd från Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” och ett sponsoravtal från Nestlé har i hög grad bidragit till att den nya anläggningen nu är en verklighet.

Omni Polymers återvinner komplexa flexibla plastförpackningar, som tidigare eldas upp. Hushållens källsorterade plastförpackningar omvandlas nu till högkvalitativt granulat.

I samband med utvecklingen av vår produktionslinje har vi kontinuerligt tagit fram råmaterialprover som oberoende institut och potentiella kunder har fått testa med goda resultat. Därför vet vi att Omni Polymers utöver att vara kostnadseffektiv också gör klimatnytta från dag ett och radikalt minskar utsläppen av koldioxid och därmed vårt lands klimatpåverkan.

Läs mer om Omni Polymers här.|På förpackningsmarknaden förekommer en vild flora av marknadspåståenden om att förpackningar är cirkulära eller återvinningsbara, men stämmer det i verkligheten?

Tillsammans med varumärkesägare arbetar vi intensivt med design för återvinning. Det syftar till att hjälpa våra kunder i deras förpackningsval för högre återvinningsbarhet med det långsiktiga målet att skapa förutsättning för cirkulära flöden av förpackningsmaterial.

Vi deltar i utvecklingsarbetet vid framtagning av strategier samt policy och är ofta med i antingen referensgrupp eller direkt i projekt hos kund.

Med vår unika kompetens inom förpackningsutveckling, insamling och materialåtervinning kan vi verka på flera nivåer och göra skillnad på riktigt. Genom att sprida kunskap och ta fram fler återvinningsbara förpackningar bidrar vi till att våra resurser kan räcka till för framtiden.|Intresserad av att höra mer om vårt arbete? 

Hör av dig till oss på mail, telefon eller via våra sociala medier!

Telefon: +46 (0)8 684 477 60

Mail: info@tmr.se

Sociala medier: Facebook, Instagram eller Linkedin